Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.1.2018

"Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej Nr 18, dojazdowej, tłuczniowej po istniejacej drodze gruntowej, etap I od 0+000,000 do 1+947,61"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łobez

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 281,2 2018.05.11 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ BUDOWA DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ NR 18-LEŚNICTWO ROGÓWKO pdf 6888,3 2018.05.11 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DROGA NR 18 pdf 345,0 2018.05.11 39
Opis techniczny - ETAP I pdf 975,0 2018.05.11 56
Załącznik nr 1 - Formularz_oferty doc 70,7 2018.05.11 36
Załącznik nr 10 Rys. 1.1 - plan sytuacyny pdf 3334,6 2018.05.11 40
Załącznik nr 11 Rys. 1.2 - plan sytuacyny pdf 3891,2 2018.05.11 35
Załącznik nr 12 Rys. 2.1 - profil podłużny pdf 931,3 2018.05.11 40
Załącznik nr 13 Rys. 2.2 - profil podłużny pdf 784,2 2018.05.11 33
Załącznik nr 14 Rys. 3 - przekroje konstrukcyjne pdf 1208,1 2018.05.11 40
Załącznik nr 15 Rys. 4.1 - przekroje poprzeczne pdf 1348,0 2018.05.11 33
Załącznik nr 16 Rys. 4.2 - przekroje poprzeczne pdf 1267,5 2018.05.11 36
Załącznik nr 17 Rys. 4.3 - przekroje poprzeczne pdf 1134,9 2018.05.11 32
Załącznik nr 18 Rys. 4.4 - przekroje poprzeczne pdf 1212,3 2018.05.11 34
Załącznik nr 19 Rys. 4.5 - przekroje poprzeczne pdf 1016,5 2018.05.11 33
Załącznik nr 2-brak podstaw wykluczenia doc 44,0 2018.05.11 36
Załącznik nr 3-spełnienie warunków w udziale doc 41,0 2018.05.11 36
Załącznik nr 4-wykaz osób doc 39,5 2018.05.11 35
Załącznik nr 5-przynależność do grupy kapitałowej doc 38,0 2018.05.11 38
Załącznik nr 6-posiadane uprawnienia doc 45,9 2018.05.11 35
Załącznik nr 7 wzór umowy droga P-POŻ nr 18, ETAP I docx 51,8 2018.05.11 37
Załącznik nr 8 Przedmiar robót pdf 106,3 2018.05.11 66
Załącznik nr 9 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne droga w leśnictwie Rogówk pdf 569,8 2018.05.11 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert Budowa drogi Rogówko pdf 273,7 2018.05.28 53

Pobierz wszystkie dokumenty