Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-239/18

"Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-239/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,2 2018.05.11 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,9 2018.05.11 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 29,4 2018.05.11 47
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 25,2 2018.05.11 43
Wzór formularza oferty doc 29,2 2018.05.11 46
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.05.11 48
wzór umowy doc 230,0 2018.05.11 49
wzór Wykaz osób doc 38,5 2018.05.11 44
wzór wykazu wykonanych robót docx 28,8 2018.05.11 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 218,5 2018.05.22 56
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 223,6 2018.05.25 48
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 219,4 2018.05.30 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 222,2 2018.05.22 76
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 219,8 2018.05.28 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 220,0 2018.05.28 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
239 Nowy obowiązujący Wzór formularza oferty doc 55,5 2018.05.30 40
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.06.04 35
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2018.06.04 59
Nowy Wzór formularza oferty 239 doc 53,5 2018.05.25 39
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 18,1 2018.05.22 56
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 21,7 2018.05.25 40
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 doc 21,1 2018.05.30 32
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.05.25 55

Pobierz wszystkie dokumenty