Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-239/18

"Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-239/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,2 2018-05-11 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,9 2018-05-11 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 29,4 2018-05-11 12
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 25,2 2018-05-11 10
Wzór formularza oferty doc 29,4 2018-05-11 10
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-05-11 9
wzór umowy doc 230,0 2018-05-11 10
wzór Wykaz osób doc 38,5 2018-05-11 10
wzór wykazu wykonanych robót docx 28,8 2018-05-11 11

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 218,5 2018-05-22 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 222,2 2018-05-22 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 18,1 2018-05-22 8

Pobierz wszystkie dokumenty