Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-241/18

"dostawa biletów lotniczych dla WIMiR AGH- KC-zp.272-241/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,4 2018-05-11 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 203,0 2018-05-11 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 94,0 2018-05-11 5
Wzór formularza oferty - usługi doc 112,0 2018-05-11 7
Wzór umowy - usługi doc 117,0 2018-05-11 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2018-05-21 5
oferta nr 1 - kryteria jpg 681,4 2018-05-21 3
oferta nr 2 - kryteria jpg 741,7 2018-05-21 2
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2018-05-21 2

Pobierz wszystkie dokumenty