Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-227/18

"remont sali wykładowej nr 3 w pawilonie A-4 AGH w Krakowie KC-zp.272-227/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,2 2018-05-11 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,1 2018-05-11 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,3 2018-05-11 6
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 26,5 2018-05-11 5
Wykaz zrealizowanych usług doc 22,3 2018-05-11 10
Wzór formularza oferty - r.b. doc 27,9 2018-05-11 6
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 22,2 2018-05-11 5
Wzór umowy - roboty budowlane docx 89,8 2018-05-11 6
Wzór wykazu robót budowlanych doc 22,0 2018-05-11 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27,8 2018-05-11 5

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,5 2018-05-23 6

Pobierz wszystkie dokumenty