Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-227/18

"remont sali wykładowej nr 3 w pawilonie A-4 AGH w Krakowie KC-zp.272-227/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,2 2018.05.11 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,1 2018.05.11 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,3 2018.05.11 35
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 26,5 2018.05.11 34
Wykaz zrealizowanych usług doc 22,3 2018.05.11 38
Wzór formularza oferty - r.b. doc 27,9 2018.05.11 36
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 22,2 2018.05.11 34
Wzór umowy - roboty budowlane docx 89,8 2018.05.11 41
Wzór wykazu robót budowlanych doc 22,0 2018.05.11 38
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27,8 2018.05.11 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,5 2018.05.23 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2018.05.28 40

Pobierz wszystkie dokumenty