Szczegóły ogłoszenia

ZP/20/2018

"Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie."

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na stronę internetową doc 96,6 2018.05.11 95

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2.13 docx 39,3 2018.07.16 91
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe docx 39,7 2018.06.26 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 78,7 2018.05.11 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Opis techniczny - Oddz. Dziecięcy zip 10,5 2018.05.11 84
1.10-1.18. Przedmiary zip 2750,8 2018.05.11 86
1.2. Rzut przedstawiający zakres zamówienia ZP-20-2018 zip 398,6 2018.05.11 71
1.3. Wykaz wyposażenia zip 16,1 2018.05.11 80
1.4. Dok. techn. - Br. bud zip 346,5 2018.05.11 79
1.5. Dok. techn. - Br. sanit zip 4741,1 2018.05.11 69
1.6. Dok. techn. - Br. elektr zip 6804,4 2018.05.11 72
1.7. PW - Izolatka zip 3909,4 2018.05.11 62
1.8. PB - wyburzenia frag. ścian nośnych zip 8124,8 2018.05.11 65
1.9. STWiOR - Oddział Dziecięcy zip 846,5 2018.05.11 79
ZAŁĄCZNIK 2.1- Lodówka na leki doc 109,0 2018.05.11 76
ZAŁĄCZNIK 2.2-Myjnia do kaczek i basenów doc 132,0 2018.05.11 77
Załącznik nr 10 - Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 39,0 2018.05.11 62
Załącznik nr 11 - Wykaz osób doc 44,0 2018.05.11 71
Załącznik nr 2 zip 717,6 2018.05.11 78
załącznik nr 4 - wzór umowy dostosowanie część I doc 191,0 2018.05.11 65
załącznik nr 4a - wzór umowy 2.6-2.11, 2.14 doc 85,5 2018.05.11 64
załącznik nr 4b - wzór umowy aparatura 2.1-2.5,2.12,2.13 doc 98,5 2018.05.11 74
Załącznik nr 5 - formularz ofertowy dotyczy częsci I doc 61,0 2018.05.11 65
Załącznik nr 5a - formularz ofertowy doc 152,5 2018.05.11 66
Załącznik numer 12- Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018.05.11 71
Załącznik numer 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2018.05.11 69
Załącznik numer 3a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,0 2018.05.11 66
Załącznik numer 6- Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,7 2018.05.11 62
Załącznik numer 7-Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,1 2018.05.11 65
Załącznik numer 8 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 24,9 2018.05.11 62
Załącznik numer 9- Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,5 2018.05.11 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 39,7 2018.06.05 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 22,1 2018.05.30 64
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 22,8 2018.05.28 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 22,4 2018.05.28 79
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 pdf 2180,3 2018.06.04 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,5 2018.06.06 104

Pobierz wszystkie dokumenty