Szczegóły ogłoszenia

ZP/20/2018

"Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie."

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na stronę internetową doc 96,6 2018-05-11 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 78,7 2018-05-11 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Opis techniczny - Oddz. Dziecięcy zip 10,5 2018-05-11 18
1.10-1.18. Przedmiary zip 2750,8 2018-05-11 16
1.2. Rzut przedstawiający zakres zamówienia ZP-20-2018 zip 398,6 2018-05-11 6
1.3. Wykaz wyposażenia zip 16,1 2018-05-11 21
1.4. Dok. techn. - Br. bud zip 346,5 2018-05-11 11
1.5. Dok. techn. - Br. sanit zip 4741,1 2018-05-11 9
1.6. Dok. techn. - Br. elektr zip 6804,4 2018-05-11 10
1.7. PW - Izolatka zip 3909,4 2018-05-11 5
1.8. PB - wyburzenia frag. ścian nośnych zip 8124,8 2018-05-11 7
1.9. STWiOR - Oddział Dziecięcy zip 846,5 2018-05-11 9
ZAŁĄCZNIK 2.1- Lodówka na leki doc 109,0 2018-05-11 16
ZAŁĄCZNIK 2.2-Myjnia do kaczek i basenów doc 132,0 2018-05-11 15
Załącznik nr 10 - Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 39,0 2018-05-11 7
Załącznik nr 11 - Wykaz osób doc 44,0 2018-05-11 8
Załącznik nr 2 zip 717,6 2018-05-11 16
załącznik nr 4 - wzór umowy dostosowanie część I doc 191,0 2018-05-11 6
załącznik nr 4a - wzór umowy 2.6-2.11, 2.14 doc 85,5 2018-05-11 9
załącznik nr 4b - wzór umowy aparatura 2.1-2.5,2.12,2.13 doc 98,5 2018-05-11 11
Załącznik nr 5 - formularz ofertowy dotyczy częsci I doc 61,0 2018-05-11 8
Załącznik nr 5a - formularz ofertowy doc 152,5 2018-05-11 8
Załącznik numer 12- Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018-05-11 8
Załącznik numer 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2018-05-11 8
Załącznik numer 3a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,0 2018-05-11 7
Załącznik numer 6- Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,7 2018-05-11 7
Załącznik numer 7-Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,1 2018-05-11 8
Załącznik numer 8 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 24,9 2018-05-11 6
Załącznik numer 9- Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,5 2018-05-11 7

Pobierz wszystkie dokumenty