Szczegóły ogłoszenia

CRZP/88/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Pracownia doktorancka"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
556533-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 96,7 2018.05.11 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 468,5 2018.05.11 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,5 2018.05.11 31
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,5 2018.05.11 34
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 267,5 2018.05.11 34
4_Specyfikacja techniczna doc 321,5 2018.05.11 70
5_Wzór umowy docx 290,2 2018.05.11 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ_1 pdf 325,3 2018.05.21 26
Powiadomienie o zmianach SIWZ_2 pdf 449,4 2018.05.25 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie_1 pdf 1193,7 2018.05.25 28

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty