Szczegóły ogłoszenia

BP.271.18.2018.BS

"Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie."

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 61,5 2018-04-24 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 70,9 2018-04-24 1

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 34,2 2018-04-24 1
formularz ofertowy docx 28,3 2018-04-24 1
karta gwarancyjna doc 48,5 2018-04-24 1
Opis przedmiotu doc 111,5 2018-04-24 1
Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej doc 63,5 2018-04-24 1
wzór umowy roboty budowlane doc 90,5 2018-04-24 1
załączniki do SIWZ zip 435,6 2018-04-24 1

Pobierz wszystkie dokumenty