Szczegóły ogłoszenia

BP.271.18.2018.BS

"Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie."

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 61,5 2018.04.24 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 70,9 2018.04.24 10

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 34,2 2018.04.24 10
formularz ofertowy docx 28,3 2018.04.24 10
karta gwarancyjna doc 48,5 2018.04.24 9
Opis przedmiotu doc 111,5 2018.04.24 10
Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej doc 63,5 2018.04.24 10
wzór umowy roboty budowlane doc 90,5 2018.04.24 10
załączniki do SIWZ zip 435,6 2018.04.24 10

Pobierz wszystkie dokumenty