Szczegóły ogłoszenia

BP.271.18.2018.BS

"Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie."

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 61,5 2018.04.24 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 70,9 2018.04.24 8

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 34,2 2018.04.24 8
formularz ofertowy docx 28,3 2018.04.24 8
karta gwarancyjna doc 48,5 2018.04.24 7
Opis przedmiotu doc 111,5 2018.04.24 8
Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej doc 63,5 2018.04.24 8
wzór umowy roboty budowlane doc 90,5 2018.04.24 8
załączniki do SIWZ zip 435,6 2018.04.24 8

Pobierz wszystkie dokumenty