Szczegóły ogłoszenia

BP.271.17.2018.BS

"Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie powiatowym w Śremie"

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 53,1 2018.04.24 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 65,7 2018.04.24 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.04.24 12
formularz ofertowy docx 27,9 2018.04.24 12
karta gwarancyjna doc 48,5 2018.04.24 12
Opis przedmiotu doc 51,5 2018.04.24 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,8 2018.04.24 12
wykaz urządzeń zabawowych doc 47,5 2018.04.24 12
wzór umowy roboty budowlane doc 89,5 2018.04.24 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.04.24 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załaczniki do siwz zip 415,0 2018.04.24 12

Pobierz wszystkie dokumenty