Szczegóły ogłoszenia

BP.271.17.2018.BS

"Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie powiatowym w Śremie"

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 53,1 2018.04.24 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 65,7 2018.04.24 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.04.24 7
formularz ofertowy docx 27,9 2018.04.24 7
karta gwarancyjna doc 48,5 2018.04.24 7
Opis przedmiotu doc 51,5 2018.04.24 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,8 2018.04.24 7
wykaz urządzeń zabawowych doc 47,5 2018.04.24 7
wzór umowy roboty budowlane doc 89,5 2018.04.24 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.04.24 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załaczniki do siwz zip 415,0 2018.04.24 7

Pobierz wszystkie dokumenty