Szczegóły ogłoszenia

BP.271.17.2018.BS

"Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie powiatowym w Śremie"

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 53,1 2018-04-24 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 65,7 2018-04-24 1

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018-04-24 1
formularz ofertowy docx 27,9 2018-04-24 1
karta gwarancyjna doc 48,5 2018-04-24 1
Opis przedmiotu doc 51,5 2018-04-24 1
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,8 2018-04-24 1
wykaz urządzeń zabawowych doc 47,5 2018-04-24 1
wzór umowy roboty budowlane doc 89,5 2018-04-24 1
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018-04-24 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załaczniki do siwz zip 415,0 2018-04-24 1

Pobierz wszystkie dokumenty