Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-232/18

"Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku D-8 na terenie AGH przy ul. Reymonta 23 w Krakowie - KC-zp.272-232/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,5 2018.05.10 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 212,5 2018.05.10 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.05.10 34
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.05.10 36
Wykaz osób doc 43,5 2018.05.10 35
Wzor umowy doc 236,0 2018.05.10 51
Wzór formularza oferty doc 61,5 2018.05.10 34
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.05.10 31
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2018.05.10 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.05.10 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 212,5 2018.05.18 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018.05.25 24
zestawienie pdf 343,6 2018.05.25 41

Pobierz wszystkie dokumenty