Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-232/18

"Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku D-8 na terenie AGH przy ul. Reymonta 23 w Krakowie - KC-zp.272-232/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,5 2018-05-10 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 212,5 2018-05-10 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018-05-10 11
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018-05-10 8
Wykaz osób doc 43,5 2018-05-10 6
Wzor umowy doc 236,0 2018-05-10 10
Wzór formularza oferty doc 61,5 2018-05-10 8
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-05-10 8
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2018-05-10 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-05-10 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 212,5 2018-05-18 16

Pobierz wszystkie dokumenty