Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-08/18

"Usługa drukarska dla biura Prorektora ds. Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,3 2018.05.08 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,0 2018.05.08 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.08 29
Formularz oferty doc 52,5 2018.05.08 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,5 2018.05.08 25
Projekt umowy doc 65,5 2018.05.08 27
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,5 2018.05.08 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2018.05.11 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.05.17 28

Pobierz wszystkie dokumenty