Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-08/18

"Usługa drukarska dla biura Prorektora ds. Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,3 2018.05.08 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,0 2018.05.08 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.08 39
Formularz oferty doc 52,5 2018.05.08 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,5 2018.05.08 37
Projekt umowy doc 65,5 2018.05.08 39
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,5 2018.05.08 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2018.05.11 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.05.17 39

Pobierz wszystkie dokumenty