Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-08/18

"Usługa drukarska dla biura Prorektora ds. Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,3 2018-05-08 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,0 2018-05-08 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018-05-08 17
Formularz oferty doc 52,5 2018-05-08 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,5 2018-05-08 14
Projekt umowy doc 65,5 2018-05-08 16
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,5 2018-05-08 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2018-05-11 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018-05-17 12

Pobierz wszystkie dokumenty