Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2018

"Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 48 miesięcy dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 121,5 2018-05-08 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 198,5 2018-05-08 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018-05-08 9
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 122,6 2018-05-08 11
Wzór oferty na dostawy doc 25,4 2018-05-08 14
Wzór umowy doc 66,5 2018-05-08 12

Pobierz wszystkie dokumenty