Szczegóły ogłoszenia

FER.271.12.2018

"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy GZGK w Szerzynach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 120,4 2018-04-12 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 145,0 2018-04-12 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2018-04-12 6
formularz ofertowy doc 39,5 2018-04-12 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 47,5 2018-04-12 5
Przedmiar robót pdf 188,4 2018-04-12 6
Specyfikacja techniczna doc 42,5 2018-04-12 5
wzór umowy doc 125,5 2018-04-12 5

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,0 2018-04-24 5

Pobierz wszystkie dokumenty