Szczegóły ogłoszenia

FER.271.12.2018

"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy GZGK w Szerzynach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 120,4 2018.04.12 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 145,0 2018.04.12 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2018.04.12 19
formularz ofertowy doc 39,5 2018.04.12 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 47,5 2018.04.12 20
Przedmiar robót pdf 188,4 2018.04.12 18
Specyfikacja techniczna doc 42,5 2018.04.12 17
wzór umowy doc 125,5 2018.04.12 19

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,0 2018.04.24 17

Pobierz wszystkie dokumenty