Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-195/18

"transport, nocleg i wyżywienie w trakcie dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych - KC-zp.272-195/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,9 2018-04-27 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - procedura uproszczona doc 269,5 2018-04-27 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 155,0 2018-04-27 13
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 146,0 2018-04-27 13
Wykaz zrealizowanych usług doc 137,0 2018-04-27 10
Wzór formularza oferty - usługi doc 146,5 2018-04-27 11
Wzór umowy - usługi doc 174,5 2018-04-27 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018-05-08 8

Pobierz wszystkie dokumenty