Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-195/18

"transport, nocleg i wyżywienie w trakcie dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych - KC-zp.272-195/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,9 2018.04.27 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - procedura uproszczona doc 269,5 2018.04.27 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 155,0 2018.04.27 44
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 146,0 2018.04.27 61
Wykaz zrealizowanych usług doc 137,0 2018.04.27 47
Wzór formularza oferty - usługi doc 146,5 2018.04.27 39
Wzór umowy - usługi doc 174,5 2018.04.27 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.05.08 42

Pobierz wszystkie dokumenty