Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/18

"dostawa 1 sztuki elektrokardiografu na wózku jezdnym dla WEAIiIB KC-zp.272-210/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 4849,3 2018.04.27 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,3 2018.04.27 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 26,2 2018.04.27 20
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,4 2018.04.27 33
Wzór umowy - dostawy doc 32,8 2018.04.27 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.05.07 19

Pobierz wszystkie dokumenty