Szczegóły ogłoszenia

33/2018

"świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 175,7 2018.04.26 187

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,5 2018.04.26 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.04.26 57
formularz cenowy xlsx 18,2 2018.04.26 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.04.26 57
oświadczenie zał. 5 doc 33,5 2018.04.26 59
projekt umowy docx 534,6 2018.04.26 61
wykaz osób doc 34,5 2018.04.26 62
wykaz usług doc 33,5 2018.04.26 58
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018.04.26 61
zał. 1 do umowy docx 98,1 2018.04.26 61
załącznik nr 6 do siwz doc 31,0 2018.04.26 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2018.05.04 51

Pobierz wszystkie dokumenty