Szczegóły ogłoszenia

33/2018

"świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 175,7 2018-04-26 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,5 2018-04-26 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018-04-26 29
formularz cenowy xlsx 18,2 2018-04-26 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018-04-26 29
oświadczenie zał. 5 doc 33,5 2018-04-26 27
projekt umowy docx 534,6 2018-04-26 29
wykaz osób doc 34,5 2018-04-26 28
wykaz usług doc 33,5 2018-04-26 29
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018-04-26 32
zał. 1 do umowy docx 98,1 2018-04-26 28
załącznik nr 6 do siwz doc 31,0 2018-04-26 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2018-05-04 27

Pobierz wszystkie dokumenty