Szczegóły ogłoszenia

FER.271.6.2018

"Przebudowa drogi powiatowej 1412K Szerzyny-Czermna-Święcany w miejscowości Czermna polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową Etap II"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 125,3 2018.04.26 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 140,5 2018.04.26 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2018.04.26 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 47,5 2018.04.26 15
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 39,5 2018.04.26 16
załącznik nr 4 wzór umowy doc 125,5 2018.04.26 16

Pobierz wszystkie dokumenty