Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-196/18

"dostawa biletów lotniczych dla WIMiR AGH- KC-zp.272-196/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,2 2018.04.25 28

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 23,0 2018.04.26 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 205,5 2018.04.25 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 94,0 2018.04.25 23
Wzór formularza oferty - usługi doc 116,5 2018.04.25 24
Wzór umowy - usługi doc 117,0 2018.04.25 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018.05.07 16
oferta jpg 780,3 2018.05.07 18

Pobierz wszystkie dokumenty