Szczegóły ogłoszenia

NA/P/119/2018

"Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 62,4 2018-04-25 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,2 2018-04-25 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018-04-25 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018-04-25 22
Szczegółowy opis zamówienia doc 35,7 2018-04-25 58
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018-04-25 28
Wykaz osób doc 19,3 2018-04-25 28
Wzór oferty na dostawy docx 33,5 2018-04-25 23
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 80,0 2018-04-25 21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018-04-25 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018-05-07 23

Pobierz wszystkie dokumenty