Szczegóły ogłoszenia

NA/P/119/2018

"Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 62,4 2018.04.25 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,2 2018.04.25 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.04.25 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.04.25 72
Szczegółowy opis zamówienia doc 35,7 2018.04.25 110
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018.04.25 74
Wykaz osób doc 19,3 2018.04.25 62
Wzór oferty na dostawy docx 33,5 2018.04.25 57
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 80,0 2018.04.25 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.04.25 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.05.07 61

Pobierz wszystkie dokumenty