Szczegóły ogłoszenia

SA.270.03.2018

""Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 623, obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik" "

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie UZP kancelarie pdf 407,6 2018.04.24 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 9027,8 2018.04.24 50
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 80,5 2018.04.24 40
Zał. 10 STWiOR zip 2091,1 2018.04.24 43
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 68,0 2018.04.24 40
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,5 2018.04.24 52
Zał. 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 140,5 2018.04.24 35
Zał. 5 wykaz robór budowlanych doc 70,5 2018.04.24 35
Zał. 6 wykaz osób doc 67,5 2018.04.24 38
Zał. 7 projekt umowy na roboty budowlane docx 56,1 2018.04.24 48
Zał. 8 A Dokumentacja projektowa zip 17214,5 2018.04.24 43
Zał. 8 B Dokumentacja projektowa projekt zamienny zip 5293,1 2018.04.24 40
Zał. 9 Przedmiary zip 615,7 2018.04.24 40

Pobierz wszystkie dokumenty