Szczegóły ogłoszenia

OR.272.6.2018

"Remont cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,9 2018.04.24 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 66,4 2018.04.24 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.04.24 30
Odpowiedzi nr 1 pdf 120,4 2018.04.30 32
Określenie przedmiotu zamówienia 2018 pdf 125,9 2018.04.24 49
Określenie przedmiotu zamówienia 2018-poprawiony pdf 125,9 2018.04.30 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2018.04.24 32
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,3 2018.04.24 33
umowa grysy pdf 196,6 2018.04.24 30
zał. nr 1 - oferta doc 42,0 2018.04.24 47
zał. nr 2 - Warunki techniczne pdf 69,1 2018.04.24 34
zał. nr 4 - zrealizowane zamówienia doc 32,0 2018.04.24 32
zał. nr 5 - wykaz osób doc 31,0 2018.04.24 33
zał. nr 6 - wykaz sprzętu doc 34,0 2018.04.24 30
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.04.24 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,7 2018.04.30 28

Pobierz wszystkie dokumenty