Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-200/18

"dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z komercyjną licencją bezterminową jednostanowiskową dla WGGiOŚ KSE - KC-zp.272-200/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,1 2018.04.24 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 52,3 2018.04.24 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.04.24 30
OFFER FORM docx 25,7 2018.04.24 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.04.24 31
Wzór formularza oferty doc 27,0 2018.04.24 28
Wzór umowy - dostawy doc 38,7 2018.04.24 33

Pobierz wszystkie dokumenty