Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-188/18

"Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 44,3 2018.04.23 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 108,5 2018.04.23 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 55,0 2018.04.23 60
Wykaz osób doc 34,5 2018.04.23 54
Wykaz robót doc 47,5 2018.04.23 54
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2018.04.23 61
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2018.04.23 56
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.04.23 54
wzór umowy doc 229,0 2018.04.23 61
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018.04.23 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2018.05.08 59

Pobierz wszystkie dokumenty