Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-188/18

"Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 44,3 2018-04-23 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 108,5 2018-04-23 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 55,0 2018-04-23 22
Wykaz osób doc 34,5 2018-04-23 20
Wykaz robót doc 47,5 2018-04-23 20
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2018-04-23 23
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2018-04-23 22
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-04-23 19
wzór umowy doc 229,0 2018-04-23 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018-04-23 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2018-05-08 21

Pobierz wszystkie dokumenty