Szczegóły ogłoszenia

CRZP/42/2018/AEZ

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 3"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 549179-N-2018 pdf 227,4 2018-04-23 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 212,5 2018-04-23 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 81,5 2018-04-23 11
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018-04-23 10
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,0 2018-04-23 10
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2018-04-23 9
5_Secyfikacja techniczna ZMIANA SIWZ 2 rar 150,2 2018-04-23 46
6_Wzór umowy_ docx 38,7 2018-04-23 9

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 300,1 2018-04-24 10
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 pdf 324,7 2018-04-26 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 615,4 2018-04-24 11
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 338,7 2018-04-26 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 717,8 2018-05-08 4

Pobierz wszystkie dokumenty