Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-180/18

"usługi transportowe w kraju dla studentów WMN na zajęcia technologiczne w roku 2018 - KC-zp.272-180/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,9 2018.04.23 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 158,5 2018.04.23 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie o spelnianiu warunków doc 40,0 2018.04.23 48
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,5 2018.04.23 44
Wzór formularza oferty - usługi doc 41,5 2018.04.23 49
Wzór umowy - usługi doc 79,5 2018.04.23 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.05.07 82
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2018.05.07 41

Pobierz wszystkie dokumenty