Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-180/18

"usługi transportowe w kraju dla studentów WMN na zajęcia technologiczne w roku 2018 - KC-zp.272-180/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,9 2018-04-23 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 158,5 2018-04-23 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie o spelnianiu warunków doc 40,0 2018-04-23 16
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,5 2018-04-23 16
Wzór formularza oferty - usługi doc 41,5 2018-04-23 19
Wzór umowy - usługi doc 79,5 2018-04-23 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018-05-07 11
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2018-05-07 11

Pobierz wszystkie dokumenty