Szczegóły ogłoszenia

NI.270.3.2018

"Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu DzUUE pdf 230,6 2018.04.20 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ-MRN2 pdf 461,7 2018.04.20 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 512,8 2018.05.29 72
SIWZ-ZMIANA pdf 3762,6 2018.04.23 58
SIWZ-ZMIANA-2 pdf 3893,1 2018.05.07 60
sprostowanie ogłoszenia DzUUE pdf 90,6 2018.05.07 50
Zał. nr 1-formularz ofertowy-po zmianie SIWZ pdf 187,9 2018.04.23 49
Zał. nr 10- zestawienie obiektów do zaprojektowania wraz ze wstępną lokaliza pdf 378,1 2018.04.20 83
Zał. nr 11a-mapa ze wstępną lokalizacją zadań dla części przedmiotu zamówien pdf 368,2 2018.04.20 62
Zał. nr 11b-mapa ze wstępną lokalizacją zadań dla części przedmiotu zamówien pdf 577,5 2018.04.20 60
Zał. nr 11c-mapa ze wstępną lokalizacją zadań dla części przedmiotu zamówien pdf 2196,0 2018.04.20 66
Zał. nr 11d-mapa ze wstępną lokalizacją zadań dla części przedmiotu zamówien pdf 816,4 2018.04.20 58
Zał. nr 11e-mapa ze wstępną lokalizacją zadań dla części przedmiotu zamówien pdf 1742,1 2018.04.20 57
Zał. nr 12-wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pdf 130,5 2018.05.07 48
Zał. nr 13-wykaz usług pdf 158,7 2018.05.07 48
Zał. nr 2a-kosztorys ofertowy dla części przedmiotu zamówienia nr 1 pdf 129,3 2018.04.20 58
Zał. nr 2b-kosztorys ofertowy dla części przedmiotu zamówienia nr 2 pdf 130,8 2018.04.20 61
Zał. nr 2c-kosztorys ofertowy dla części przedmiotu zamówienia nr 3 pdf 139,2 2018.04.20 66
Zał. nr 2d-kosztorys ofertowy dla części przedmiotu zamówienia nr 4 pdf 132,4 2018.04.20 60
Zał. nr 2e-kosztorys ofertowy dla części przedmiotu zamówienia nr 5 pdf 134,7 2018.04.20 58
Zał. nr 3-wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JE pdf 369,4 2018.04.20 59
Zał. nr 4-oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności pdf 133,0 2018.04.20 56
Zał. nr 5-oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 137,1 2018.04.20 70
Zał. nr 6-zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji pdf 149,5 2018.04.20 50
Zał. nr 7-wzór umowy MRN2 pdf 360,2 2018.04.20 69
Zał. nr 8-Wytyczne do realizacji zadań...-część I-Zakres rzeczowy pdf 7478,4 2018.04.20 54
Zał. nr 9-Wytyczne do realizacji zadań...-część II-Podręcznik procedur pdf 4132,0 2018.04.20 56

Pobierz wszystkie dokumenty