Szczegóły ogłoszenia

SA.270.3.2.2018.MRN

"Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Przywracanie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejących oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin na podstawie założeń lokalizacyjno - środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodnych"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 2594,2 2018.04.19 115

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI pdf 3935,3 2018.05.07 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 13682,2 2018.04.19 99
Załącznik nr 1 - Oferta doc 193,5 2018.04.19 76
Załącznik nr 10 - Karta oceny pdf 371,9 2018.04.19 100
Załącznik nr 2 - Formularz JEDZ Edytowalna wersja doc 207,0 2018.04.19 75
Załącznik nr 3 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego doc 176,0 2018.04.19 108
Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa doc 177,0 2018.04.19 81
Załącznik nr 5 - Oświadczenie doc 173,5 2018.04.19 72
Załącznik nr 6 - Wzór umowy. pdf 7245,4 2018.04.19 80
Załącznik nr 7 – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - CZ. I pdf 16601,1 2018.04.19 95
Załącznik nr 8 – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - CZ. II pdf 4897,7 2018.04.19 90
Załącznik nr 9 – Założenia wstępnej lokalizacji urządzeń wodno-melioracyjnyc pdf 2555,1 2018.04.19 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 610,6 2018.05.30 81

Pobierz wszystkie dokumenty