Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-182/18

"dostawa, konfiguracja oraz podłączenie 2 zestawów: mikrofon + nadajnik - KC-zp.272-182/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,3 2018.04.19 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,7 2018.04.19 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2018.04.19 30
Wzór formularza oferty doc 27,7 2018.04.19 38
Wzór umowy - dostawy doc 30,6 2018.04.19 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.05.08 23

Pobierz wszystkie dokumenty