Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.3.2018

"Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 299,8 2018.04.19 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10664,2 2018.04.19 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 Formularz Ofertowy doc 59,0 2018.04.19 54
zał.1a- TECR xls 37,5 2018.04.19 41
zał.2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 43,5 2018.04.19 42
zał.3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 47,5 2018.04.19 51
zał.4 zobowiązanie do oddania zasobów doc 34,5 2018.04.19 50
zał.5 wykaz wykonanych robót doc 36,0 2018.04.19 44
zał.6 wykaz osób doc 48,5 2018.04.19 42
zał.7 oświadczenie gr. kapitałowa doc 43,0 2018.04.19 46
zał.8 wzór umowy pdf 694,5 2018.04.19 44
zał.9- OPZ pdf 71,8 2018.04.19 52
zał.9a -PB Klesno zip 68239,2 2018.04.19 47
zał.9b - PW Klesno zip 38794,0 2018.04.19 58
zał.9c- Projekt robót geologicznych zip 23410,0 2018.04.19 41
zał.9d -PROJEKT ARANŻACJI zip 32537,0 2018.04.19 47
zał.9e - STWiOR zip 1545,0 2018.04.19 49
zał.9f - Przedmiar zip 352,3 2018.04.19 61

Pobierz wszystkie dokumenty