Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.3.2018

"Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 299,8 2018-04-19 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10664,2 2018-04-19 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 Formularz Ofertowy doc 59,0 2018-04-19 21
zał.1a- TECR xls 37,5 2018-04-19 21
zał.2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 43,5 2018-04-19 19
zał.3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 47,5 2018-04-19 20
zał.4 zobowiązanie do oddania zasobów doc 34,5 2018-04-19 19
zał.5 wykaz wykonanych robót doc 36,0 2018-04-19 19
zał.6 wykaz osób doc 48,5 2018-04-19 19
zał.7 oświadczenie gr. kapitałowa doc 43,0 2018-04-19 19
zał.8 wzór umowy pdf 694,5 2018-04-19 20
zał.9- OPZ pdf 71,8 2018-04-19 21
zał.9a -PB Klesno zip 68239,2 2018-04-19 21
zał.9b - PW Klesno zip 38794,0 2018-04-19 25
zał.9c- Projekt robót geologicznych zip 23410,0 2018-04-19 19
zał.9d -PROJEKT ARANŻACJI zip 32537,0 2018-04-19 21
zał.9e - STWiOR zip 1545,0 2018-04-19 19
zał.9f - Przedmiar zip 352,3 2018-04-19 27

Pobierz wszystkie dokumenty