Szczegóły ogłoszenia

US/K/2/18

"Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,0 2018-04-19 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 122,5 2018-04-19 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018-04-19 25
Szczegółowy opis zamówienia doc 38,5 2018-04-19 24
Wykaz dostaw lub usług doc 36,5 2018-04-19 25
Wzór do SIWZ(wzór) doc 47,5 2018-04-19 23
Wzór umowy na usługi doc 146,0 2018-04-19 21

Pobierz wszystkie dokumenty