Szczegóły ogłoszenia

NA/P/111/2018

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 200,3 2018-04-19 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 219,5 2018-04-19 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018-04-19 22
Formularz oferty na roboty budowlane docx 28,7 2018-04-19 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2018-04-19 20
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 196,0 2018-04-19 25
Wykaz osób doc 35,0 2018-04-19 21
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018-04-19 21
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,3 2018-04-19 22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,5 2018-04-19 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018-05-07 20

Pobierz wszystkie dokumenty