Szczegóły ogłoszenia

KA-2/041/2018

"Dostawa laptopów do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,8 2018-04-19 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 369,2 2018-04-19 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,6 2018-04-19 23
Formularz ofertowy-załącznik nr 4 do SIWZ doc 87,0 2018-04-19 26
JEDZ-instrukcja wypełniania pdf 1155,4 2018-04-19 27
JEDZ-załącznik nr 2 do SIWZ doc 184,0 2018-04-19 21
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej sam doc 46,0 2018-04-19 22
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ pdf 275,7 2018-04-19 29
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do SIWZ pdf 184,5 2018-04-19 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 106,2 2018-05-08 16

Pobierz wszystkie dokumenty