Szczegóły ogłoszenia

KA-2/041/2018

"Dostawa laptopów do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,8 2018.04.19 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 369,2 2018.04.19 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,6 2018.04.19 29
Formularz ofertowy-załącznik nr 4 do SIWZ doc 87,0 2018.04.19 30
JEDZ-instrukcja wypełniania pdf 1155,4 2018.04.19 31
JEDZ-załącznik nr 2 do SIWZ doc 184,0 2018.04.19 28
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej sam doc 46,0 2018.04.19 28
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ pdf 275,7 2018.04.19 39
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do SIWZ pdf 184,5 2018.04.19 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 106,2 2018.05.08 26

Pobierz wszystkie dokumenty