Szczegóły ogłoszenia

KA-2/041/2018

"Dostawa laptopów do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,8 2018.04.19 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 369,2 2018.04.19 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,6 2018.04.19 62
Formularz ofertowy-załącznik nr 4 do SIWZ doc 87,0 2018.04.19 58
JEDZ-instrukcja wypełniania pdf 1155,4 2018.04.19 71
JEDZ-załącznik nr 2 do SIWZ doc 184,0 2018.04.19 57
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej sam doc 46,0 2018.04.19 49
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ pdf 275,7 2018.04.19 63
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do SIWZ pdf 184,5 2018.04.19 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 106,2 2018.05.08 50

Pobierz wszystkie dokumenty