Szczegóły ogłoszenia

NA/P/109/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018-04-18 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2018-04-18 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018-04-18 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018-04-18 27
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018-04-18 46
Wykaz osób doc 33,5 2018-04-18 30
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2018-04-18 26
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2018-04-18 26
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018-04-18 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018-04-18 27

Pobierz wszystkie dokumenty