Szczegóły ogłoszenia

NZ/22/D/N/AC/2018

"Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 149,1 2018.04.18 78

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 68,1 2018.05.25 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 659,8 2018.04.18 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.04.18 65
Formularz ofertowy doc 26,2 2018.04.18 75
Formularze asortymentowo - cenowe xls 4185,5 2018.04.18 133
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,2 2018.04.18 63
Projekt umowy docx 27,9 2018.04.18 66
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.04.18 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 690,5 2018.05.25 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert - po korekcie omyłek rachunkowych pdf 276,3 2018.06.08 45
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 400,3 2018.05.25 49

Pobierz wszystkie dokumenty