Szczegóły ogłoszenia

NZ/22/D/N/AC/2018

"Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 149,1 2018-04-18 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 659,8 2018-04-18 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018-04-18 36
Formularz ofertowy doc 26,2 2018-04-18 41
Formularze asortymentowo - cenowe xls 4185,5 2018-04-18 102
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,2 2018-04-18 36
Projekt umowy docx 27,9 2018-04-18 39
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018-04-18 34

Pobierz wszystkie dokumenty