Szczegóły ogłoszenia

SA.270.02.2018

"Budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr ewid.286/4 obr. Bierzwnik, gm. Bierzwnik oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie UZP pdf 406,4 2018.04.18 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 9145,9 2018.04.18 55
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 81,0 2018.04.18 58
Zał. 10 STWiOR zip 1943,5 2018.04.18 74
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 63,5 2018.04.18 53
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,0 2018.04.18 71
Zał. 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 140,0 2018.04.18 55
Zał. 5 wykaz robór budowlanych doc 71,0 2018.04.18 72
Zał. 6 wykaz osób doc 67,5 2018.04.18 62
Zał. 7 projekt umowy na roboty budowlane docx 56,1 2018.04.18 65
Zał. 8 Dokumentacja techniczna zip 4200,0 2018.04.18 55
Zał. 9 Przedmiary zip 377,7 2018.04.18 56

Pobierz wszystkie dokumenty