Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.9.2018

"Budowa budynku o funkcji Klubu Malucha przy Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, c.o., gazową, elektryczną"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 189,4 2018-04-18 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,9 2018-04-18 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 53,1 2018-04-18 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018-04-18 24
Formularz oferty doc 51,0 2018-04-18 29
Klub_malucha_bud_aktualizacja_przedmiar pdf 314,6 2018-04-18 29
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 36,0 2018-04-18 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2018-04-18 27
Projekt zip 135119,4 2018-04-18 42
Projekt umowy doc 174,5 2018-04-18 26
Przedmiar_przedszkole_IE_aktualizacja_przedmiar pdf 316,2 2018-04-18 30
Przedmiar_przedszkole_IS_aktualizacja_przedmiar pdf 315,2 2018-04-18 26
STWiORB zip 1461,7 2018-04-18 27
Wykaz robót budowlanych doc 36,5 2018-04-18 26
Wykaz osób doc 38,0 2018-04-18 26
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2018-04-18 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 24,4 2018-04-30 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018-05-07 25

Pobierz wszystkie dokumenty