Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.9.2018

"Budowa budynku o funkcji Klubu Malucha przy Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, c.o., gazową, elektryczną"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 189,4 2018.04.18 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,9 2018.04.18 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 53,1 2018.04.18 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.04.18 57
Formularz oferty doc 51,0 2018.04.18 66
Klub_malucha_bud_aktualizacja_przedmiar pdf 314,6 2018.04.18 70
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 36,0 2018.04.18 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2018.04.18 68
Projekt zip 135119,4 2018.04.18 98
Projekt umowy doc 174,5 2018.04.18 63
Przedmiar_przedszkole_IE_aktualizacja_przedmiar pdf 316,2 2018.04.18 71
Przedmiar_przedszkole_IS_aktualizacja_przedmiar pdf 315,2 2018.04.18 65
STWiORB zip 1461,7 2018.04.18 59
Wykaz robót budowlanych doc 36,5 2018.04.18 64
Wykaz osób doc 38,0 2018.04.18 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2018.04.18 58

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 24,4 2018.04.30 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.05.07 76

Pobierz wszystkie dokumenty