Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-148/18

"Usługa druku cyfrowego i dostawy książek, dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-148/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,7 2018.04.17 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 76,8 2018.04.17 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.06.05 37
Formularz oferty docx 41,1 2018.04.17 77
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-148-18 pdf 401,7 2018.04.17 36
Wykaz zrealizowanych usług doc 18,8 2018.04.17 59
Wzór umowy - usługi doc 34,6 2018.04.17 58

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 216,3 2018.05.17 40
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 doc 219,9 2018.05.30 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej PDF pdf 324,3 2018.06.05 36
Formularz oferty PDF pdf 327,5 2018.04.27 46
Informacja NR 2 o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-148 18 docx 215,4 2018.05.25 39
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-148 18 docx 215,4 2018.05.15 51
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.06.05 32
Informacja z otwarcia ofert PDF pdf 190,4 2018.06.05 32
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2018.04.17 68
Jednolity europejski dokument zamówienia PDF pdf 588,5 2018.04.27 33
JEDZ - espd - Kc-zp.272-148 18 xml 124,3 2018.04.17 54
NOWY Formularz oferty docx 40,9 2018.05.17 48
NOWY Formularz oferty nr 2 docx 41,5 2018.05.30 31
NOWY Formularz oferty PDF pdf 327,4 2018.05.17 32
NOWY Wzór umowy docx 35,0 2018.05.17 37
NOWY Wzór umowy PDF pdf 268,1 2018.05.17 33
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2 docx 226,0 2018.05.30 28
Powiadomienie nr 2 o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,4 2018.05.30 32
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,5 2018.05.17 36
SIWZ - Kc-zp.272-148 18 PDF pdf 499,8 2018.04.23 71
Wykaz zrealizowanych usług PDF pdf 138,7 2018.04.27 44
Wzór umowy - usługi PDF pdf 270,6 2018.04.27 33

Pobierz wszystkie dokumenty