Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-148/18

"Usługa druku cyfrowego i dostawy książek, dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-148/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,7 2018.04.17 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 76,8 2018.04.17 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.06.05 48
Formularz oferty docx 41,1 2018.04.17 93
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-148-18 pdf 401,7 2018.04.17 48
Wykaz zrealizowanych usług doc 18,8 2018.04.17 78
Wzór umowy - usługi doc 34,6 2018.04.17 75

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 216,3 2018.05.17 51
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 doc 219,9 2018.05.30 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej PDF pdf 324,3 2018.06.05 45
Formularz oferty PDF pdf 327,5 2018.04.27 60
Informacja NR 2 o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-148 18 docx 215,4 2018.05.25 51
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-148 18 docx 215,4 2018.05.15 66
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.06.05 46
Informacja z otwarcia ofert PDF pdf 190,4 2018.06.05 48
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2018.04.17 84
Jednolity europejski dokument zamówienia PDF pdf 588,5 2018.04.27 51
JEDZ - espd - Kc-zp.272-148 18 xml 124,3 2018.04.17 67
NOWY Formularz oferty docx 40,9 2018.05.17 62
NOWY Formularz oferty nr 2 docx 41,5 2018.05.30 43
NOWY Formularz oferty PDF pdf 327,4 2018.05.17 44
NOWY Wzór umowy docx 35,0 2018.05.17 52
NOWY Wzór umowy PDF pdf 268,1 2018.05.17 46
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2 docx 226,0 2018.05.30 37
Powiadomienie nr 2 o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,4 2018.05.30 44
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,5 2018.05.17 50
SIWZ - Kc-zp.272-148 18 PDF pdf 499,8 2018.04.23 90
Wykaz zrealizowanych usług PDF pdf 138,7 2018.04.27 62
Wzór umowy - usługi PDF pdf 270,6 2018.04.27 47

Pobierz wszystkie dokumenty