Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-148/18

"Usługa druku cyfrowego i dostawy książek, dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-148/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,7 2018.04.17 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 76,8 2018.04.17 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.06.05 23
Formularz oferty docx 41,1 2018.04.17 63
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-148-18 pdf 401,7 2018.04.17 29
Wykaz zrealizowanych usług doc 18,8 2018.04.17 56
Wzór umowy - usługi doc 34,6 2018.04.17 53

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 216,3 2018.05.17 33
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 doc 219,9 2018.05.30 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej PDF pdf 324,3 2018.06.05 23
Formularz oferty PDF pdf 327,5 2018.04.27 41
Informacja NR 2 o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-148 18 docx 215,4 2018.05.25 29
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-148 18 docx 215,4 2018.05.15 30
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.06.05 21
Informacja z otwarcia ofert PDF pdf 190,4 2018.06.05 26
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2018.04.17 62
Jednolity europejski dokument zamówienia PDF pdf 588,5 2018.04.27 29
JEDZ - espd - Kc-zp.272-148 18 xml 124,3 2018.04.17 51
NOWY Formularz oferty docx 40,9 2018.05.17 34
NOWY Formularz oferty nr 2 docx 41,5 2018.05.30 20
NOWY Formularz oferty PDF pdf 327,4 2018.05.17 26
NOWY Wzór umowy docx 35,0 2018.05.17 29
NOWY Wzór umowy PDF pdf 268,1 2018.05.17 26
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2 docx 226,0 2018.05.30 21
Powiadomienie nr 2 o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,4 2018.05.30 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,5 2018.05.17 31
SIWZ - Kc-zp.272-148 18 PDF pdf 499,8 2018.04.23 46
Wykaz zrealizowanych usług PDF pdf 138,7 2018.04.27 39
Wzór umowy - usługi PDF pdf 270,6 2018.04.27 29

Pobierz wszystkie dokumenty