Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-148/18

"Usługa druku cyfrowego i dostawy książek, dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-148/18."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,7 2018-04-17 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 76,7 2018-04-17 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty docx 41,1 2018-04-17 44
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-148-18 pdf 401,7 2018-05-17 5
Wykaz zrealizowanych usług doc 18,8 2018-04-17 40
Wzór umowy - usługi doc 34,6 2018-04-17 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 216,3 2018-05-17 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty PDF pdf 327,5 2018-04-27 20
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-148 18 docx 215,4 2018-05-15 4
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2018-04-17 39
Jednolity europejski dokument zamówienia PDF pdf 588,5 2018-04-27 15
JEDZ - espd - Kc-zp.272-148 18 xml 124,3 2018-04-17 37
NOWY Formularz oferty docx 40,9 2018-05-17 3
NOWY Formularz oferty PDF pdf 327,4 2018-05-17 3
NOWY Wzór umowy docx 35,0 2018-05-17 4
NOWY Wzór umowy PDF pdf 268,1 2018-05-17 3
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,5 2018-05-17 5
SIWZ - Kc-zp.272-148 18 PDF pdf 499,8 2018-04-23 21
Wykaz zrealizowanych usług PDF pdf 138,7 2018-04-27 15
Wzór umowy - usługi PDF pdf 270,6 2018-04-27 16

Pobierz wszystkie dokumenty