Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/38/2018

"Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 28,1 2018.04.16 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,0 2018.04.16 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
miesiąc czwarty - K. Nakładczy pdf 111,9 2018.04.16 28
miesiąc czwarty - K. Ofertowy pdf 65,0 2018.04.16 28
miesiąc czwarty - Przedmiar pdf 82,2 2018.04.16 24
miesiąc drugi - K. Nakładczy pdf 125,4 2018.04.16 24
miesiąc drugi - K. Ofertowy pdf 71,0 2018.04.16 23
miesiąc drugi - Przedmiar pdf 89,7 2018.04.16 26
miesiąc dwunasty - K. Nakładczy pdf 118,8 2018.04.16 26
miesiąc dwunasty - K. Ofertowy pdf 66,6 2018.04.16 26
miesiąc dwunasty - Przedmiar pdf 85,2 2018.04.16 24
miesiąc dziesiąty - K. Nakładczy pdf 112,0 2018.04.16 29
miesiąc dziesiąty - K. Ofertowy pdf 65,1 2018.04.16 25
miesiąc dziesiąty - Przedmiar pdf 82,3 2018.04.16 26
miesiąc dziewiąty - K. Nakładczy pdf 128,0 2018.04.16 26
miesiąc dziewiąty - K. Ofertowy pdf 72,1 2018.04.16 27
miesiąc dziewiąty - Przedmiar pdf 92,3 2018.04.16 26
miesiąc jedenasty - K. Nakładczy pdf 164,9 2018.04.16 24
miesiąc jedenasty - K. Ofertowy pdf 84,8 2018.04.16 28
miesiąc jedenasty - Przedmiar pdf 115,0 2018.04.16 24
miesiąc ósmy - K. Nakładczy pdf 125,7 2018.04.16 24
miesiąc ósmy - K. Ofertowy pdf 70,9 2018.04.16 26
miesiąc ósmy - Przedmiar pdf 89,7 2018.04.16 25
miesiąc piąty - K. Nakładczy pdf 170,5 2018.04.16 24
miesiąc piąty - K. Ofertowy pdf 87,5 2018.04.16 25
miesiąc piąty - Przedmiar pdf 118,7 2018.04.16 26
miesiąc pierwszy - K. Nakładczy pdf 120,1 2018.04.16 25
miesiąc pierwszy - K. Ofertowy pdf 69,4 2018.04.16 25
miesiąc pierwszy - Przedmiar pdf 86,4 2018.04.16 28
miesiąc siódmy - K. Nakładczy pdf 111,9 2018.04.16 26
miesiąc siódmy - K. Ofertowy pdf 65,0 2018.04.16 25
miesiąc siódmy - Przedmiar pdf 82,2 2018.04.16 25
miesiąc szósty - K. Nakładczy pdf 128,8 2018.04.16 30
miesiąc szósty - K. Ofertowy pdf 72,6 2018.04.16 25
miesiąc szósty - Przedmiar pdf 92,3 2018.04.16 24
miesiąc trzeci - K. Nakładczy pdf 119,4 2018.04.16 28
miesiąc trzeci - K. Ofertowy pdf 69,1 2018.04.16 26
miesiąc trzeci - Przedmiar pdf 85,8 2018.04.16 30
zał nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy doc 24,5 2018.04.16 27
zał nr 2 do SIWZ - wykaz urządzeń objętych obsługą serwisową doc 63,5 2018.04.16 33
zał nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy doc 24,5 2018.04.16 26
zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 130,5 2018.04.16 26
zał nr 7 - Wzór formularza ofertowego doc 40,0 2018.04.16 26
zał. nr 11 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów docx 29,0 2018.04.16 24
zał. nr 12 do SIWZ - wykaz osób doc 105,0 2018.04.16 25
zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu doc 52,0 2018.04.16 26
zał. nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa docx 34,1 2018.04.16 28
zał. nr 9 do SIWZ - wykaz usług doc 45,5 2018.04.16 27
załnr 13 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia docx 16,4 2018.04.16 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
HARMONOGRAM K.Ofertowy Exel xlsx 51,3 2018.04.16 32
HARMONOGRAM K.Ofertowy PDG pdf 640,1 2018.04.16 24
informacja z otwarcia ofert pdf 473,7 2018.04.24 20

Pobierz wszystkie dokumenty