Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/38/2018

"Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 28,1 2018.04.16 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,0 2018.04.16 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
miesiąc czwarty - K. Nakładczy pdf 111,9 2018.04.16 45
miesiąc czwarty - K. Ofertowy pdf 65,0 2018.04.16 45
miesiąc czwarty - Przedmiar pdf 82,2 2018.04.16 42
miesiąc drugi - K. Nakładczy pdf 125,4 2018.04.16 39
miesiąc drugi - K. Ofertowy pdf 71,0 2018.04.16 39
miesiąc drugi - Przedmiar pdf 89,7 2018.04.16 42
miesiąc dwunasty - K. Nakładczy pdf 118,8 2018.04.16 44
miesiąc dwunasty - K. Ofertowy pdf 66,6 2018.04.16 43
miesiąc dwunasty - Przedmiar pdf 85,2 2018.04.16 45
miesiąc dziesiąty - K. Nakładczy pdf 112,0 2018.04.16 49
miesiąc dziesiąty - K. Ofertowy pdf 65,1 2018.04.16 44
miesiąc dziesiąty - Przedmiar pdf 82,3 2018.04.16 47
miesiąc dziewiąty - K. Nakładczy pdf 128,0 2018.04.16 44
miesiąc dziewiąty - K. Ofertowy pdf 72,1 2018.04.16 46
miesiąc dziewiąty - Przedmiar pdf 92,3 2018.04.16 41
miesiąc jedenasty - K. Nakładczy pdf 164,9 2018.04.16 46
miesiąc jedenasty - K. Ofertowy pdf 84,8 2018.04.16 42
miesiąc jedenasty - Przedmiar pdf 115,0 2018.04.16 41
miesiąc ósmy - K. Nakładczy pdf 125,7 2018.04.16 43
miesiąc ósmy - K. Ofertowy pdf 70,9 2018.04.16 44
miesiąc ósmy - Przedmiar pdf 89,7 2018.04.16 45
miesiąc piąty - K. Nakładczy pdf 170,5 2018.04.16 43
miesiąc piąty - K. Ofertowy pdf 87,5 2018.04.16 45
miesiąc piąty - Przedmiar pdf 118,7 2018.04.16 45
miesiąc pierwszy - K. Nakładczy pdf 120,1 2018.04.16 42
miesiąc pierwszy - K. Ofertowy pdf 69,4 2018.04.16 47
miesiąc pierwszy - Przedmiar pdf 86,4 2018.04.16 44
miesiąc siódmy - K. Nakładczy pdf 111,9 2018.04.16 41
miesiąc siódmy - K. Ofertowy pdf 65,0 2018.04.16 42
miesiąc siódmy - Przedmiar pdf 82,2 2018.04.16 46
miesiąc szósty - K. Nakładczy pdf 128,8 2018.04.16 46
miesiąc szósty - K. Ofertowy pdf 72,6 2018.04.16 40
miesiąc szósty - Przedmiar pdf 92,3 2018.04.16 46
miesiąc trzeci - K. Nakładczy pdf 119,4 2018.04.16 46
miesiąc trzeci - K. Ofertowy pdf 69,1 2018.04.16 45
miesiąc trzeci - Przedmiar pdf 85,8 2018.04.16 45
zał nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy doc 24,5 2018.04.16 43
zał nr 2 do SIWZ - wykaz urządzeń objętych obsługą serwisową doc 63,5 2018.04.16 48
zał nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy doc 24,5 2018.04.16 41
zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 130,5 2018.04.16 42
zał nr 7 - Wzór formularza ofertowego doc 40,0 2018.04.16 43
zał. nr 11 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów docx 29,0 2018.04.16 42
zał. nr 12 do SIWZ - wykaz osób doc 105,0 2018.04.16 39
zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu doc 52,0 2018.04.16 43
zał. nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa docx 34,1 2018.04.16 44
zał. nr 9 do SIWZ - wykaz usług doc 45,5 2018.04.16 46
załnr 13 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia docx 16,4 2018.04.16 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
HARMONOGRAM K.Ofertowy Exel xlsx 51,3 2018.04.16 52
HARMONOGRAM K.Ofertowy PDG pdf 640,1 2018.04.16 40
informacja z otwarcia ofert pdf 473,7 2018.04.24 35

Pobierz wszystkie dokumenty