Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.7.2018

"Obsługa Kwatery Myśliwskiej Nadleśnictwa Rzepin"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 5577,5 2018.04.16 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 7893,7 2018.04.16 62
ZAŁ. 1 - Oferta doc 164,0 2018.04.16 58
ZAŁ. 2 - Kosztorys ofertowy doc 190,5 2018.04.16 58
ZAŁ. 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 17,1 2018.04.16 156
ZAŁ. 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 14,9 2018.04.16 52
ZAŁ. 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 152,5 2018.04.16 66
ZAŁ. 6.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - usługi sprzątania pdf 1156,9 2018.04.16 63
ZAŁ. 6.2. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - usługi cateringowe pdf 1453,7 2018.04.16 66
ZAŁ. 7 - Wzór umowy pdf 4280,0 2018.04.16 63
ZAŁ. 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego docx 12,8 2018.04.16 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 375,1 2018.04.25 62

Pobierz wszystkie dokumenty