Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.7.2018

"Obsługa Kwatery Myśliwskiej Nadleśnictwa Rzepin"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 5577,5 2018.04.16 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 7893,7 2018.04.16 45
ZAŁ. 1 - Oferta doc 164,0 2018.04.16 41
ZAŁ. 2 - Kosztorys ofertowy doc 190,5 2018.04.16 39
ZAŁ. 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 17,1 2018.04.16 137
ZAŁ. 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 14,9 2018.04.16 38
ZAŁ. 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 152,5 2018.04.16 50
ZAŁ. 6.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - usługi sprzątania pdf 1156,9 2018.04.16 47
ZAŁ. 6.2. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - usługi cateringowe pdf 1453,7 2018.04.16 49
ZAŁ. 7 - Wzór umowy pdf 4280,0 2018.04.16 40
ZAŁ. 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego docx 12,8 2018.04.16 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 375,1 2018.04.25 42

Pobierz wszystkie dokumenty