Szczegóły ogłoszenia

ZP/11/2018

"Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 815,8 2018.04.14 124

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 17 docx 39,2 2018.08.10 60
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe docx 237,3 2018.07.17 66

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu-data wysłania 21.05.2018 pdf 70,8 2018.05.21 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 293,5 2018.04.14 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2018.04.14 116
formularz ofertowy zał. 2 doc 57,0 2018.04.14 146
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,6 2018.04.14 97
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 241,5 2018.04.14 98
wzór umowy załacznik nr 4 doc 105,0 2018.04.14 94
załącznik nr 1 docx 122,9 2018.04.14 201
załącznik nr 5- wadium doc 69,5 2018.04.14 93

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - pakiet 11 oraz 33 docx 232,1 2018.05.21 91
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-zmiana terminów składania ofert i otwarcia doc 39,3 2018.05.21 118
zaktualizowany załacznik nr 1 w zakresie Pakietu nr 46 docx 15,9 2018.05.14 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 22,2 2018.05.14 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-10 doc 22,3 2018.05.14 88
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-11 doc 22,4 2018.05.14 111
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-12 doc 21,7 2018.05.14 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-13 doc 21,8 2018.05.14 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-14 doc 21,6 2018.05.14 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-15 doc 22,1 2018.05.14 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-16 doc 22,7 2018.05.14 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-17 doc 22,5 2018.05.14 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-18 doc 22,1 2018.05.14 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-19 doc 23,0 2018.05.14 107
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 22,3 2018.05.14 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-20 doc 21,9 2018.05.14 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-21 doc 21,7 2018.05.14 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-22 doc 25,0 2018.05.14 94
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-23 doc 22,1 2018.05.14 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-24 doc 22,2 2018.05.14 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-25 doc 21,7 2018.05.14 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-26 doc 21,8 2018.05.14 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-27 doc 25,7 2018.05.14 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 22,0 2018.05.14 88
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 21,8 2018.05.14 85
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 21,7 2018.05.14 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-6 doc 21,8 2018.05.14 95
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-7 doc 23,2 2018.05.14 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-8 doc 21,6 2018.05.14 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-9 doc 22,4 2018.05.14 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 27,9 2018.05.30 114

Pobierz wszystkie dokumenty