Szczegóły ogłoszenia

ZP/11/2018

"Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 815,8 2018-04-14 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 293,5 2018-04-14 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2018-04-14 27
formularz ofertowy zał. 2 doc 57,0 2018-04-14 44
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,6 2018-04-14 23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 241,5 2018-04-14 24
wzór umowy załacznik nr 4 doc 105,0 2018-04-14 27
załącznik nr 1 docx 122,9 2018-04-14 84
załącznik nr 5- wadium doc 69,5 2018-04-14 26

Pobierz wszystkie dokumenty