Szczegóły ogłoszenia

ZP/17/2018

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II."

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 754,8 2018-04-14 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 252,0 2018-04-14 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,1 2018-04-14 23
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 doc 55,0 2018-04-14 38
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,5 2018-04-14 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 240,0 2018-04-14 23
wzór umowy zał. nr 4 doc 99,0 2018-04-14 22
załącznik nr 5- wadium doc 69,0 2018-04-14 22
załącznik numer 1 doc 748,5 2018-04-14 68

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w załączniku numer 1 doc 40,6 2018-04-16 23
Zaktualizowany załącznik numer 1 w zakresie pakietu numer 10 docx 18,7 2018-04-16 21

Pobierz wszystkie dokumenty