Szczegóły ogłoszenia

ZP/17/2018

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II."

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 754,8 2018.04.14 92

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 252,0 2018.04.14 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,1 2018.04.23 76
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 doc 55,0 2018.04.14 109
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,5 2018.04.14 92
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 240,0 2018.04.14 79
wzór umowy zał. nr 4 doc 99,0 2018.04.14 76
załącznik nr 5- wadium doc 69,0 2018.04.14 77
załącznik numer 1 doc 748,5 2018.04.14 185

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w załączniku numer 1 doc 40,6 2018.04.16 124
Powiadomienie o zmianach we wzorze umowy doc 41,4 2018.05.09 46
Zaktualizowana umowa - załącznik numer 4 doc 98,5 2018.05.09 57
Zaktualizowany załącznik numer 1 w zakresie pakietu numer 10 docx 18,7 2018.04.16 86

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 21,8 2018.05.11 70
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-10 doc 23,3 2018.05.11 71
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-11 doc 22,0 2018.05.11 58
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 24,0 2018.05.11 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 21,6 2018.05.11 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 22,1 2018.05.11 52
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 22,6 2018.05.11 52
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-6 doc 22,3 2018.05.11 53
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-7 doc 22,5 2018.05.11 58
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-8 doc 21,6 2018.05.11 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-9 doc 21,6 2018.05.11 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2018.05.23 74

Pobierz wszystkie dokumenty