Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.27-172/18

"usługi transportowe na wyjazdy terenowe w kraju i za granicą dla studentów WEiP AGH w latach 2018-2019"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 49,1 2018.04.13 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,4 2018.04.13 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.04.23 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.04.13 52
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 24,7 2018.04.13 50
Wzór formularza oferty doc 27,0 2018.04.13 52
Wzór umowy - usługi doc 34,2 2018.04.13 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.04.23 33

Pobierz wszystkie dokumenty