Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.4.2018

"Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń biurowych oraz instalacji CCTV w budynkach Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Włocławku realizowanych w ramach projektu pt. Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich, współfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI, nr projektu 15/7-2017/OG-FAMI."

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 161,5 2018.04.13 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 304,5 2018.04.13 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 65,5 2018.05.09 35
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 43,0 2018.04.13 58
Zal nr 12 f_ rys. A6_ przekrój A-A_V p. pdf 178,4 2018.04.13 67
Zal nr 12 g_ rys. A7_zestawienie stolarki drzwiowej_V p. pdf 236,0 2018.04.13 69
Zal nr 14 c_ rys. E3_oświetlenia awaryjne ewakuacyjne SAP_V p. pdf 366,3 2018.04.13 59
Zal nr 14_ projekt_instalacje elektryczne_opis_V p. pdf 225,0 2018.04.13 60
Zal nr 20 e_rys. nr E3_plan instalacji oświetlenia awaryjnego V piętro pdf 393,0 2018.04.13 59
Zał nr 13 a_ rys. IS 1_klimatyzacja_rzut V p pdf 1001,9 2018.04.13 62
Zał nr 13_ projekt_klimatyzacja_opis_V p. pdf 201,6 2018.04.13 54
Zał nr 11 a_przedmiar CCTV_Wlocławek_ zad.1 pdf 77,4 2018.04.13 67
Zał nr 11 b_przedmiar CCTV_Włocławek_zad. 2. pdf 86,1 2018.04.13 75
Zał nr 11 c_przedmiar CCTV_Bydgoszcz pdf 96,1 2018.04.13 64
Zał nr 12 b_rys. A2_inwentaryzacja_V p. pdf 272,0 2018.04.13 58
Zał nr 12 c_ rys. A3_wyburzenia_V p. pdf 243,8 2018.04.13 61
Zał nr 12 d_ rys. A4_rzut V pietra pdf 1193,9 2018.04.13 63
Zał nr 12 e_ rys. A5_aranżacja_V p. pdf 539,0 2018.04.13 68
Zał nr 12a_ rys. A-1_lokalizacja_V p. pdf 79662,8 2018.04.13 71
Zał nr 13 b_ rys. IS 2_schemat głównego orurowania_V p. pdf 717,1 2018.04.13 55
Zał nr 14 a_ rys. E 1_plan instalacji oświetlenia_V p. pdf 565,7 2018.04.13 57
Zał nr 14 b_ rys. E2_projekt instalacji gniazd_V p. pdf 572,4 2018.04.13 59
Zał nr 14 d_ rys. E4_schemat rozdzielnicy TR 5_V p. pdf 831,8 2018.04.13 58
Zał nr 15 _STWiOR_V p pdf 607,0 2018.04.13 63
Zał nr 16 a_rys -1_CCTV_parter_Bydgoszcz pdf 54,8 2018.04.13 62
Zał nr 16 b _rys -2_CCTV_III piętro_Bydgoszcz pdf 52,3 2018.04.13 66
Zał nr 16 c_rys -3_CCTV_V pietro_Bydgoszcz pdf 38,8 2018.04.13 57
Zał nr 16 _ opis CCTV Bydgoszcz docx 844,1 2018.04.13 62
Zał nr 17_STWiOR CCTV Bydgoszcz pdf 104,6 2018.04.13 57
Zał nr 18 b _rys.-2_ul. Brzeska 8_Włocławek pdf 70,9 2018.04.13 68
Zał nr 18 d _rys.- 4_ul. Brzeska 6 a_Włocławek pdf 45,6 2018.04.13 67
Zał nr 18 _opis CCTV Włocławek docx 836,7 2018.04.13 69
Zał nr 18a _rys.-1_teren_Włocławek pdf 62,3 2018.04.13 56
Zał nr 18c _rys.-3_ul. Brzeska 6_Włocławek pdf 56,2 2018.04.13 59
Zał nr 19_STWiOR CCTV Włocławek pdf 104,7 2018.04.13 60
Zał nr 20 a_rys. A1_architektura_rzut pdf 1144,1 2018.04.13 59
Zał nr 20 d_rys. E2_plan instalacji gniazd V piętro pdf 612,2 2018.04.13 59
Zał nr 20b_rys. A2_architektura_aranżacja pdf 501,6 2018.04.13 61
Zał nr 20c_rys. E1_plan instalacji oswietlenia_ V piętro pdf 606,5 2018.04.13 57
Zał nr 20_projekt wykonawczy_opis techniczny V piętro pdf 73,3 2018.04.13 61
Zał. 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 54,0 2018.04.13 61
Zał. 3_ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 45,0 2018.04.13 63
Zał. 7_Wykaz robót budowlanych docx 20,8 2018.04.13 55
Zał. 8_Wykaz osób docx 19,3 2018.04.13 53
Zał. 9_Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych docx 23,5 2018.04.13 52
Zał. nr 10_Istotne postanowienia umowy doc 226,0 2018.04.13 56
Zał. nr 11_przedmiar_Vpiętro pdf 100,6 2018.04.13 68
Zał. nr 12 _projekt budowlany_opis_V p. pdf 1033,9 2018.04.13 72
Zał. nr 1_ Formularz oferty doc 52,0 2018.04.13 76
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,5 2018.04.13 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 20,2 2018.04.27 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018.05.09 56

Pobierz wszystkie dokumenty