Szczegóły ogłoszenia

NZ/21/D/N/L/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 28 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 512,8 2018.04.13 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura pełna (pakiety) pdf 696,3 2018.04.13 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.04.13 75
Formularz asortymentowo - cenowy xls 279,5 2018.04.13 198
Formularz ofertowy docx 26,0 2018.04.13 85
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,5 2018.04.13 81
Projekt umowy docx 34,8 2018.04.13 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.04.13 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 384,7 2018.04.26 95
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 276,1 2018.05.07 91
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 271,1 2018.05.16 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 182,3 2018.05.24 112

Pobierz wszystkie dokumenty