Szczegóły ogłoszenia

NZ/21/D/N/L/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 28 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 512,8 2018-04-13 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura pełna (pakiety) pdf 696,3 2018-04-13 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018-04-13 29
Formularz asortymentowo - cenowy xls 279,5 2018-04-13 97
Formularz ofertowy docx 26,0 2018-04-13 29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,5 2018-04-13 29
Projekt umowy docx 34,8 2018-04-13 30
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018-04-13 29

Pobierz wszystkie dokumenty