Szczegóły ogłoszenia

KA-2/046/2018

"Adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku W-10 (10-25) dla Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,0 2018-04-13 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 195,5 2018-04-13 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja przetargowa zip 4500,6 2018-04-13 83
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2018-04-13 45
Formularz ofertowy docx 31,2 2018-04-13 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,5 2018-04-13 40
Projekt umowy-załącznik nr 8 do SIWZ doc 226,0 2018-04-13 41
Wykaz osób doc 36,0 2018-04-13 38
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018-04-13 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,1 2018-04-13 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 22,0 2018-05-08 36

Pobierz wszystkie dokumenty