Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-174/18

"Remont wewnętrznej instalacji kanalizacji wraz z podejściami do pionów i podłączeniem do studni kanalizacyjnej zewnętrznej dla paw. B-5 AGH - KC-zp.272-174/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,6 2018-04-12 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 206,0 2018-04-12 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018-04-12 16
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018-04-12 17
Wykaz osób doc 40,0 2018-04-12 17
Wzor umowy doc 227,0 2018-04-12 18
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018-04-12 18
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-04-12 16
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018-04-12 16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-04-12 19

Pobierz wszystkie dokumenty