Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-174/18

"Remont wewnętrznej instalacji kanalizacji wraz z podejściami do pionów i podłączeniem do studni kanalizacyjnej zewnętrznej dla paw. B-5 AGH - KC-zp.272-174/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,6 2018.04.12 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 206,0 2018.04.12 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.04.12 63
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.04.12 67
Wykaz osób doc 40,0 2018.04.12 60
Wzor umowy doc 227,0 2018.04.12 63
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.04.12 76
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.04.12 67
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018.04.12 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.04.12 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.04.27 55

Pobierz wszystkie dokumenty