Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/05/2018

"Remont pomieszczeń wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. i c.w.u w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 128,0 2018.04.11 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,2 2018.04.11 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2018.04.11 39
formularz oferty docx 18,9 2018.04.11 41
JANA_PAWŁA_II_78_OPIS pdf 15911,6 2018.04.11 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,5 2018.04.11 35
Projekt sanitarny co HGS cz. I pdf 23473,1 2018.04.11 38
Projekt sanitarny co HGS cz. II pdf 7032,5 2018.04.11 33
Projekt umowy docx 43,8 2018.04.11 41
Remont pomieszczenia węzła co bud. głowny -2018 -przedmiar pdf 409,5 2018.04.11 89
Remont pomieszczenia węzła co HGS -2018 -przedmiar pdf 435,0 2018.04.11 71
RYS_1_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PLAN_SYTUACYJNY pdf 6260,4 2018.04.11 36
RYS_2_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_SCHEMAT pdf 565,6 2018.04.11 34
RYS_3_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_ISTNIEJĄCY pdf 265,5 2018.04.11 39
RYS_4_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_TECHNOLOGIA pdf 475,6 2018.04.11 36
RYS_5_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PRZEKRÓJ pdf 484,7 2018.04.11 37
RYS_6_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_BUDOWLANKA pdf 565,4 2018.04.11 36
RZUT - WEZEŁ CO BUDYNEK GŁÓWNY pdf 1460,9 2018.04.11 39
RZUT - WEZEŁ CO HGS pdf 1129,3 2018.04.11 36
STWiIORB Remont pomieszczeń wymiennikowni co pdf 650,1 2018.04.11 37
wykaz robót docx 22,3 2018.04.11 42
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.04.11 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,4 2018.04.20 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2018.04.26 33

Pobierz wszystkie dokumenty