Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.9.2018

"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 256,3 2018-04-10 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 160,7 2018-04-10 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja - zadanie nr 1 zip 6233,4 2018-04-10 39
Dokumentacja - zadanie nr 2 zip 10780,2 2018-04-10 37
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,1 2018-04-10 30
Formularz oferty doc 108,0 2018-04-10 30
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 87,0 2018-04-10 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 158,5 2018-04-10 30
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 1 doc 299,5 2018-04-10 32
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 2 doc 300,0 2018-04-10 30
STWIORB zip 573,9 2018-04-10 34
Wykaz robót budowlanych doc 94,0 2018-04-10 30
Wykaz osób doc 95,5 2018-04-10 31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,4 2018-04-10 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 119,3 2018-04-24 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 67,9 2018-04-27 24

Pobierz wszystkie dokumenty