Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.9.2018

"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 256,3 2018.04.10 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 160,7 2018.04.10 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja - zadanie nr 1 zip 6233,4 2018.04.10 62
Dokumentacja - zadanie nr 2 zip 10780,2 2018.04.10 61
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,1 2018.04.10 63
Formularz oferty doc 108,0 2018.04.10 53
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 87,0 2018.04.10 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 158,5 2018.04.10 50
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 1 doc 299,5 2018.04.10 58
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 2 doc 300,0 2018.04.10 49
STWIORB zip 573,9 2018.04.10 52
Wykaz robót budowlanych doc 94,0 2018.04.10 53
Wykaz osób doc 95,5 2018.04.10 50
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,4 2018.04.10 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 119,3 2018.04.24 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 67,9 2018.04.27 56

Pobierz wszystkie dokumenty