Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-163/18

" Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 42,5 2018.04.10 236

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 97,6 2018.04.18 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 307,0 2018.04.10 287

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.04.10 138
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 39,5 2018.04.10 131
Wykaz osób doc 46,5 2018.04.10 138
Wykaz robót doc 50,5 2018.04.10 156
Wzor umowy doc 256,5 2018.04.10 143
Wzór formularza oferty doc 62,5 2018.04.10 152
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018.04.10 133
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018.04.10 137

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (1) doc 214,3 2018.04.24 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 212,7 2018.04.18 147
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 217,5 2018.04.18 160
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 578,8 2018.04.23 122
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (4) doc 213,4 2018.04.24 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (5) doc 224,4 2018.04.24 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (8) doc 217,7 2018.04.26 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (9) doc 217,9 2018.04.26 116
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(6) doc 214,5 2018.04.25 124
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(7) doc 217,7 2018.04.25 135
Sprostowanie do zapytań nr 7 doc 215,2 2018.04.30 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018.05.09 56
Nowy wzor umowy doc 256,0 2018.04.24 73
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,1 2018.04.18 117
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 109,5 2018.04.25 109
Zestawienie z otwarcia pdf 503,2 2018.05.09 142
Zmiana ogłoszenia (2) doc 146,0 2018.04.24 95
Zmiana ogłoszenia (3) doc 109,5 2018.04.25 104

Pobierz wszystkie dokumenty