Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-163/18

" Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 42,5 2018.04.10 206

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 97,6 2018.04.18 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 307,0 2018.04.10 265

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.04.10 115
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 39,5 2018.04.10 112
Wykaz osób doc 46,5 2018.04.10 120
Wykaz robót doc 50,5 2018.04.10 139
Wzor umowy doc 256,5 2018.04.10 126
Wzór formularza oferty doc 62,5 2018.04.10 130
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018.04.10 114
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018.04.10 118

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (1) doc 214,3 2018.04.24 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 212,7 2018.04.18 128
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 217,5 2018.04.18 137
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 578,8 2018.04.23 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (4) doc 213,4 2018.04.24 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (5) doc 224,4 2018.04.24 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (8) doc 217,7 2018.04.26 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (9) doc 217,9 2018.04.26 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(6) doc 214,5 2018.04.25 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(7) doc 217,7 2018.04.25 110
Sprostowanie do zapytań nr 7 doc 215,2 2018.04.30 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018.05.09 35
Nowy wzor umowy doc 256,0 2018.04.24 56
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,1 2018.04.18 97
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 109,5 2018.04.25 84
Zestawienie z otwarcia pdf 503,2 2018.05.09 115
Zmiana ogłoszenia (2) doc 146,0 2018.04.24 73
Zmiana ogłoszenia (3) doc 109,5 2018.04.25 81

Pobierz wszystkie dokumenty