Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-163/18

" Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 42,5 2018-04-10 133

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 97,6 2018-04-18 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 307,0 2018-04-10 192

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018-04-10 78
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 39,5 2018-04-10 75
Wykaz osób doc 46,5 2018-04-10 78
Wykaz robót doc 50,5 2018-04-10 83
Wzor umowy doc 256,5 2018-04-10 83
Wzór formularza oferty doc 62,5 2018-04-10 83
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2018-04-10 76
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018-04-10 77

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (1) doc 214,3 2018-04-24 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 212,7 2018-04-18 58
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 217,5 2018-04-18 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 578,8 2018-04-23 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (4) doc 213,4 2018-04-24 26
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (5) doc 224,4 2018-04-24 27
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(6) doc 214,5 2018-04-25 27
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ(7) doc 217,7 2018-04-25 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy wzor umowy doc 256,0 2018-04-24 13
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,1 2018-04-18 51
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 109,5 2018-04-25 14
Zmiana ogłoszenia (2) doc 146,0 2018-04-24 31
Zmiana ogłoszenia (3) doc 109,5 2018-04-25 6

Pobierz wszystkie dokumenty